1026
EECP (Enhanced External Counter Pulsation) Tedavisi EECP tedavisinin tarihçesi İntra-Aortik Balon Pomp (IABP) uygulamasınının fiziyolojik etkilerini esas alan EECP tedavisi , kalpten pompalanan kan hacmindeki artışa ek olarak kalbe dönen kan miktarını da arttırmaktadır .Böylece IABP gibi girişimsel yöntemlerin dezavantajını taşımamakta, ek kardiyak yarar sağlamaktadır. Çin`de 1960`lı yıllardan beri yaygın bir şekilde uygulanmakta olan EECP tedavisi son 20 yıldan beri Amerika’da , kronik göğüs ağrısı ve...
1517
Dr. Muhammed Pakhuy, son on yıl boyunca yüzlerce hasta üzerinde uygulanan ve son derece başarılı olarak kabul edilen "Pakhuy Diyeti" ile kilo sorunu olan hastaların tedavisine yeni bir boyut kazandırmış bulunuyor. Kardiyolojik hastalıkları yakından ilgilendiren ve çağımızın hatalığı olarak nitelendirilen obezite ve şişmanlık bu diyet ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedi r.

EECP (Enhanced External Counter Pulsation) Tedavisi

 

 

 

EECP tedavisinin tarihçesi

 

 

 

İntra-Aortik Balon Pomp (IABP) uygulamasınının fiziyolojik etkilerini esas alan EECP tedavisi , kalpten pompalanan kan hacmindeki artışa ek olarak kalbe dönen kan miktarını da arttırmaktadır .Böylece IABP gibi girişimsel yöntemlerin dezavantajını taşımamakta, ek kardiyak yarar sağlamaktadır. Çin`de 1960`lı yıllardan beri yaygın bir şekilde uygulanmakta olan EECP tedavisi son 20 yıldan beri Amerika’da , kronik göğüs ağrısı ve medikal tedaviye yanıt vermeyen anjina ataklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca Kalp yetersizliği olan hastalar için bir yardımcı tedavi şekli olarak 2002  yılında Amerika`da FDA onayı alan EECP şu anda 1200`ün üzerindeki merkezde yaygın olarak kullanılmaktadır. En son 2014 yılında Amerikan Kardiyolojı Derneği  EECP tedavisini bir yardımcı tedavi şekli olarak kabul etmiştir.

 

 

EECP Nasıl bir tedavi şeklidir ?

 

 

 

Kararlı göğüs ağrısı ( stabil anjina pektoris) olan kalp damar hastalarının ağrılı ataklarının hem sayısında hem de şiddetinde azalmaya yönelik girişimsel olmayan bir tedavi şeklidir.  Hastanın kalp ritmiyle senkronize ( diastolde) şişirilebilen üç çift  harici kaf sistemiyle uygulanan EECP , kalbin istirahat fazında (diasolde) sürekli olarak şişip sönmekte ,böylece hem kalp kasının kanlanmasını artırmakta hem de kan dolaşımının önündeki yükü azaltmaya yönelik bir etki oluşturarak , kalbe dönen kan hacminde de artışa neden olmaktadır .EECP bir yandan göğüs ağrılarının semptomatik tedavisinde kullanılırken, öte yandan da  egzersiz toleransında artış sağlamakta ve dil altı nitrogliserin ihtiyacının azaltmaktadır. Klinik yararların temelindeki mekanizma, Nitrik Oksit ve Vasküler Endoteliyal Büyüme faktörü  (VEGF)  gibi damarların iç yüzeyindeki bazı faktörlerin açığa çıkmasına bağlı damar genişlemesi ve yeni damarların oluşmasına (Angiogenesis)  bağlanmıştır. Kalp kasında veya başka organların dokusunda yeni damarların oluşması , Doğal Bypass olarak kabul edilmektedir, böylece hem semptomatik olarak hem de işlevsel olarak yarar sağlamaktadır. Kalp koroner damar hastalarındaki klinik iyileşme , yapılan Nükleer perfüzyon sintigrafisi ve Pozitron emisyon tomografi çalışmalarıyla da desteklenmiştir.

 

 

 

 

 

EECP tedavisinden kimler faydalanabilirler ?

 

 

 

FDA onayı almış durumlar:

 

 

 

Kronik Stabil Kalp damar hastaları (stent uygulanmamış veya stent uygulanmış olup da halen göğüs ağrıları devam eden hastalar)

 

 

 

Kararsız Anjina pektoris veya Akut kalp krizi sırasında hatta kardiyojenik şokta olan hastalar

 

 

 

Bypass yapılan hastalar ( operasyondan sonra göğüs ağrıları devam eden veya Bypass`tan sonra greftleri kapanmış olanlar)

 

 

 

Bypass veya Stent uygulanamayan (damar anatomisi nedeniyle operasyona uygun olmayan,) veya girişimsel bir tedaviyi istemeyen hastalar

 

 

 

Kronik Kalp yetersizliği (medikal tedaviye ek yardımcı bir tedavi olarak)

 

 

 

FDA onayı henüz almamış durumlar:

 

 

 

Kontrol altında olan hipertansiyonlu hastalar ( tek bir seans sonrasında bile sistolik kan basıncında 16.2 ± 6.4  mm Hg düşmeye neden olmakta)

 

 

 

Diyabetli hastalar (şeker hastaları). Yapılan çalışmalar, tip II diyabeti olan hastaların glisemik indeksleri üzerindeki etkinin  tedaviden sonra minimum 3 ay boyunca devam etttiğini göstermiştir.

 

 

 

Erektil disfonksiyonu olan hastalar ( Empotans)

 

 

 

İnme  geçirmiş hastalar (CVA) .EECP Çin'de 1980'li yıllardan beri inme sonrası tedavide kullanılmıştır. Klinik çalışmalarda inme sonrası EECP uygulanan hastaların,  ET-1 faktörü  (kan damar büzüştürücü etkisi olan bir madde), fibirinojen ve hematokrit düzeylerindeki düşüşlere bağlı olarak , hem beyin kan akımında, hem de  kan akışkanlığında bir artışa neden olmakta, böylece felç geçiren hastalarda iyileştirici etkiler sağlamaktadır..

 

 

 

 

 

 

 

Bir tedavi kürü ne kadar sürer?

 

 

 

Hergün bir saatlik tedavi seanslarından oluşan 6-7 haftalık ( haftadaki tedavi ve gün sayısına bağlı olarak toplam 35 defa bir saatlik seanslar ) kürler şeklindedir.

 

 

 

İlk iyileşme belirtileri ne zaman görünür ve ne düzeyde olur ?

 

 

 

Her hasta için farklı olmakla birlikte genel olarak hastaların %80' inde klinik durumuna bağlı olarak çeşitli derecelerde olumlu sonuç alınmakta ve ortalama olarak, 10-12 seanstan sonra ilk iyileşme belirtileri görünmektedir.

 

 

 

EECP tedavisinin bir yan etkisi var mı ?

 

 

 

EECP işlemin sonrasında bilinen herhangi bir yan etki saptanmamıştır.

 

 

 

 

 

'' Doğal  Bypass '' dedikleri ne demek ?

 

 

 

EECP,  tedavi sırasında kalbin diyastol zamanında aort kan basıncını normalin üzerine çıkartarak , kalp koroner arterindeki darlığın sonucunda

 

oluşan basınç farkının üstüne çıkartarak, koroner akımını artırır ve  bir nevi anjioplasti etkisi yaratır böylece  iki bölge arasındaki beslenme farkı ( iyi kanlanan ve az kanlanan bölgeler ) yeni kollateral damarların oluşmasına ( anjiyogeneze)  yani bir nevi '' Doğal Bypass'' a neden olmakta böylece  hem anjiyoplasti  hem de bypass etkisi görülmektedir.

 

 

 

 

 

Anjiyoplasti ve Bypass' ın yerini tutabilir mi?

 

 

 

Her hasta için tedavi şekli,  bireyselleştirerek uygulanmalıdır. Klinik tablosu , risk faktörleri ve beraber olduğu diğer medikal koşulları göz önünde tutarak ,  tedavi seçenekleri arasında en fazla etkili ve en az yan etikili olanı uygulamak daha doğru bir yaklaşım şeklidir..

 

 

 

 

 

''Pasif Egzersiz''  etkisi var mı ?

 

 

 

Yeni yapılan çalışmaların sonucunda , EECP 'in otonom sinir sistemi üzerindeki etkileri , gerçek fiziksel aktivite ve egzersizin yarattığı etkilere benzer şekilde olumlu ve kalıcı değişiklere neden olmaktatır. Bu nedenle bir nevi '' Pasif Egzersiz ‘’den söz etmek mümkündür.

 

 

 

 

 

Kimler EECP tedavisi için uygun değildir ?  

 

 

 

İleri derecede Aort yetersizliği olan hastalar

 

 

 

Torakal veya Abdominal Aort Anevrizması (5cm'den büyük) olan hastalar

 

 

 

Periferik damar hastalığı (PDH) , derin ven trombozu (DVT) veya yüzeysel flebit ve ülseri olan hastalar

 

 

 

Kateterizasyon (anjiyografi veya girişimsel anjiyoplasti ) işleminden sonraki ilk 1-2 hafta

 

 

 

Kontrol altında olmayan veya malign hipertansiyonlu hastalar

 

 

 

Hamile kadınlar

 

 

 

Hemofili hastalığı olanlar

 

 

 

Ateşli hastalık geçiren hastalar

 

 

 

Taşiaritmi problemi olan hastalar (120/dk nın üzerindeki kalp hızı)

 

 

 

Hipertrofik Kardiyomiyopatisi olan hastalar

 

 

 

Esansiyel Pulmoner Hipertansiyonu olan hastalar

 

 

 

Not: Bu yüzden hasta seçiminde dikkatlı bir Kardiyolojik muayene , Ekokardiyografi ve EKG sonuçlarının değerlendirilmesi önem taşımaktadır.

 

 

 

Görüldüğü üzere uygun olmayan durumların çoğu, tedavi edilebilir ve geçicidir. Bu hastaların çoğu,klinik tablo düzeldikten sonra işleme alınabileceklerdir.